Jeugdstichting de Zwerm

 

Het doel van de scoutinggroepen is om de kinderen een paar uur per week ontspanning te bieden. Deze groepen staan onder leiding van een aantal vrijwillig(st)ers die, om zich te bekwamen, cursussen volgen op hun gebied.
Het doel van de Zwerm is deze groepen te ondersteunen door o.a. voor huisvesting, uitrusting en opleiding te zorgen. Ook probeert de Zwerm samenwerking tussen de groepen te bevorderen en andere jeugdorganisaties, alsmede nieuwe vormen van jeugdbeweging te stimuleren.
Alleen de contributie van de leden en de (steeds lager wordende) gemeentesubsidies zijn niet toereikend om de groepen optimaal te kunnen ondersteunen.
Onze jaarlijkse vlooienmarkt met loterij is dan ook een welkome bijdrage aan onze kas en wij bevelen deze daarom graag bij u aan.
Wilt u meer informatie, belt u dan gerust naar:
Dirk van Maanen (voorzitter de Zwerm)
06-54221912