Scouting Nederland

Scouting Nederland is de samenwerkingsvereniging van scoutinggroepen in Nederland. De vereniging ontstond op 6 september 1973 uit een fusie tussen de toenmalige verenigingen voor Padvinders, Verkenners, Padvindsters en Gidsen; de NPV, de KV, de NG en de NPG.

Momenteel is scouting Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft meer dan 100.000 actieve leden, welke verdeeld zijn over meer dan 1.100 scoutinggroepen.

De vereniging Scouting Nederland stelt zich het volgende ten doel:
“Het bevorderen van het scoutingprogramma in Nederland, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.”

De missie van vereniging Scouting Nederland:
“Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.”

Scouting Eersel is aangesloten bij Scouting Nederland en dat biedt vele voordelen, waaronder;
– Mogelijkheid tot deelname aan regionale en landelijke activiteiten
– Belangenbehartiging bij de overheid en maatschappelijke organisaties
– Alle leden van Scouting Nederland zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen
– Veiligheid in en rondom de blokhutten; er zijn speciale richtlijnen waaraan de accomodaties moeten voldoen
– Sociale veiligheid; de leiding volgt speciale trainingen en is daarnaast verplicht om in bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
– Vier keer per jaar ontvangt ieder lid het Scouting magazine thuis
– Ledenadministratiesysteem Scouts Online
Slechts een zeer klein aantal Nederlandse scoutinggroepen is niet aangesloten bij Scouting Nederland.

De structuur van Scouting Nederland:
– Scoutinggroepen met groepsraad en groepsbestuur
Centraal in de structuur van Scouting Nederland staan de zelfstandige scoutinggroepen waarvan er meer dan 1.100 zijn. Al deze groepen bij elkaar vormen vereniging Scouting Nederland en daarmee is dus elk lid automatisch lid van Scouting Nederland. De groepsraad bestaat uit ouders van de jongere leden, leiding van de verschillende speltakken en het groepsbestuur. Deze groepsraad komt in Eersel zo’n 6 a 7 keer per jaar bij elkaar.
– Scoutingregio’s met regioraad en regiobestuur
Scouting Nederland heeft 46 regio’s met elk zon 30 groepen. Scouting Eersel behoort tot Scouting Regio Zuidoost-Brabant.
De regioraad wordt gevormd door het regiobestuur en leidinggevenden van elke scoutinggroep uit die betreffende regio. Hier wordt vanalles besproken; van regionale activiteiten tot stukken voor de landelijke raad.
– Landelijk niveau met landelijke raad en bestuur
Het landelijk servicecentrum in Leusden voert de besluiten uit van het landelijk bestuur en de landelijke raad. In de landelijke raad is iedere regio vertegenwoordigd.

Scouting Nederland zelf is aangesloten bij de World Organisation of the Scout Movement (WOSM), de World Association of Girl Guides & Girl Scouting (WAGGGS) en de International Scout and Guide Fellowship (ISGF).

Voor meer informatie over Scouting Nederland: https://www.scouting.nl/publiek