Aanmeldformulier Bevers

Je mag altijd drie keer komen kijken voor je beslist of je blijft. Laat voor je komt wel even iets weten aan ons via bevers@scoutingeersel.nl dan kunnen wij daar rekening mee houden.
Wil je na drie keer blijven, laat dit dan aan de leiding weten. Je ontvangt dan het inschrijfformulier voor aanvullende informatie.

Wachtlijst

Op dit moment hebben de Bevers een wachtlijst tot het einde van het speljaar. In september 2022 bekijken we of er voldoende doorstroom is naar andere groepen zodat we weer nieuwe leden kunnen ontvangen.
Wil je je kind op de wachtlijst zetten, geef dat dan hieronder aan ons door.

    Inschrijven wachtlijst

    Geboortedatum*

    Privacy
    Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen verwerken persoonsgegevens. Naast het algemene privacybeleid van Scouting Nederland heeft Scouting Eersel haar eigen specifieke zaken waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Ons privacybeleid is te vinden op https://www.scoutingeersel.nl/privacy en op te vragen via het groepsbestuur.

    *verplichte velden